Geschiedenis

In 1955 komt Philips naar Stadskanaal. Daarmee wordt een periode ingeluid waarin Stadskanaal als woon- en werkomgeving een ware gedaantewisseling ondergaat. Een schouwburg staat hoog op het wensenlijstje. Drie jaar later wordt de stichting Sociaal Cultureel Centrum Stadskanaal in het leven geroepen met als doelstelling: het stichten, in stand houden en exploiteren van één of meer gebouwen voor het sociale en culturele leven in de Kanaalstreek.

Multifunctioneel gebouw

In de jaren '60 blijft het aantal inwoners groeien en ontwikkelt Stadskanaal zich in een snel tempo. Besloten wordt een multifunctioneel gebouw te realiseren waarin ook de bibliotheek en de muziekschool gehuisvest worden. De schouwburgzaal zal naar voorbeeld van nieuwe, kleine buitenlandse schouwburgen zodanig gebouwd moeten worden dat de toeschouwers als het ware "om degenen heen zitten die op het toneel staan". Ook zal de zaal een toneeltoren moeten krijgen en een groot toneel, waarvan een orkestbak deel uitmaakt. De schouwburg zal één van de modernste schouwburgen van Nederland worden. Uiteindelijk lopen de bouwkosten op tot ruim boven de twee miljoen gulden.


Geert Teis

Na onderzoek komt de naam "Geert Teis" naar voren. Geert Teis is het pseudoniem (en anagram) voor wijlen Gerard W. Spitzen. Als schrijver van vele Groninger verhalen, toneelstukken en gedichten (waaronder het Groninger Volkslied en de Knoalster Lorelei), stond hij altijd op de bres voor een goede ontwikkeling en ontspanning van de bevolking. Tijdens een manifestatie van de Grunneger Sproak in 1964, ter herdenking van zijn 100ste geboortedag, wordt de naam van het toekomstige centrum bekend gemaakt: Het Geert Teis Centrum.


De schouwburg opent zijn deuren

Op 14 november 1967 vindt de officiële opening van de accommodatie plaats door Marga Klompé, minister van CRM. De kersvers benoemde directeur van de schouwburg, Tim Kuik, stunt meteen in het eerste jaar: zestien uitverkochte voorstellingen van de populaire musical Anatevka. Exclusief voor het noorden, want alleen Geert Teis is geschikt voor deze productie. Door deze reeks voorstellingen wordt het Geert Teis Centrum al snel een begrip in Noord-Nederland.


Wijziging beheersvorm

In 1981 besluit de Gemeenteraad van Stadskanaal de stichtingsvorm op te heffen. Het Geert Teis Centrum wordt een gemeentelijke tak van dienst. Bij een gemeentelijke reorganisatie in 1989 verdwijnt ook deze beheersvorm en wordt het Geert Teis Centrum een hoofdafdeling van de Sector Welzijn van de gemeente Stadskanaal. Alle vaste personeelsleden komen in dienst van de gemeente.


Het doek valt te vroeg

In 1984 overlijdt plotseling Tim Kuik. Deze eerste directeur en markante persoonlijkheid heeft zeer nadrukkelijk zijn stempel gezet op het theater. Een gevleugelde uitspraak van hem was "Ik kan elke lege stoel wel opvreten". Hij wordt opgevolgd door Bé Lamberts, op dat moment gemeentevoorlichter.


Metamorfose

In 1997 krijgt het theater praktisch een nieuw gebouw, een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. Voor een bedrag van vijf miljoen gulden is er veel verspijkerd aan Theater Geert Teis. Alleen de buitenmuren (de voorpui is wél nieuw) zijn overeind gebleven, maar daarbinnen is zo ongeveer alles over de kop gegaan. Een greep uit alle verbeteringen, vernieuwingen en aanpassingen door Sax Architecten: vernieuwing klimaatbeheersing, aanpassing artistiek-technische outillage, verplaatsing lichtcabine, vergroting frontbalkon (waarmee de stoelencapaciteit van 560 naar 630 vergroot werd), nieuwe publiekstoiletten, nieuwe theaterstoelen, nieuw kantorengedeelte en aanschaf van een computergestuurde akoestische installatie. Op 10 november 1997 viert het theater zijn heropening. Tegelijkertijd opent ook hotel Golden Tulip (inmiddels Best Western Hotel Stadskanaal) haar poorten. In oktober 2011 opent Theater Geert Teis haar deuren opnieuw na een ingrijpende modernisering en revitalisatie van de foyer. Na 27 jaar theaterdirecteur te zijn geweest neemt Bé Lamberts in 2011 afscheid. Hij wordt opgevolgd door Nina Hiddema die zowel directeur als programmeur is. Zij is in september 2017 opgevolgd door Annelies Klunder.


Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers
Foto (c) Jeroen Helmers

Deel pagina: