Privacy statement

Privacyverklaring Theater Geert Teis

april 2018 

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Theater Geert Teis neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Theater Geert Teis zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Doel verwerking persoonsgegevens

Theater Geert Teis gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen
 • om de nieuwsbrief van Theater Geert Teis  te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
 • om mails met specifiek aanbod van Theater Geert Teis te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
 • voor servicemails, om u nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)
 • om uitvoering te kunnen geven aan op Theater Geert Teis van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief en/of specifiek aanbod. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of mail met specifiek aanbod bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvangt u van ons servicemails. Dit betekent dat u een paar dagen voor uw bezoek informatie over uw geboekte voorstelling ontvangt. Deze e-mails sturen wij u vanuit dienstverlening. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.

Cookies

Theater Geert Teis maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt

Cookies voor websitestatistieken: Theater Geert Teis maakt gebruik van het programma Google Analytics om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser men surft (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari enz.) of wat voor scherm wordt gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website vergroten. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie over u.

Bewaren gegevens
Theater Geert Teis bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u gedurende vijf jaar geen kaart bij Theater Geert Teis  heeft gekocht en geen informatie meer wilt ontvangen van Theater Geert Teis, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen.

Beveiliging en derden
Theater Geert Teis (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website www.theatergeertteis.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Theater Geert Teis, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben 
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens 
 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon. 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals: - het volgen van uw bezoek op onze website (tracking) - het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van Theater Geert Teis en in verband met de verwerking door Theater Geert Teis van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze Theaterkassa:

Theaterkassa
Theater Geert Teis
Geert Teisplein 2
9501 VL Stadskanaal

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Deel pagina: