SealteQ | Group

Waardevolle civieltechnische, infrastructurele en industriële installaties beschermen en behouden, dat is waar SealteQ als groep voor staat. Met een nationale en multidisciplinaire aanpak en een regionale verankering van specialistische bedrijven hebben zij in de afgelopen veertig jaar een vooraanstaande positie in de markt verkregen. Met een gemotiveerd team van 200 specialisten verzorgen zij hun diensten.

Meer informatie over deze sponsor: